Tohumluk Vakfı yeni ‘Dijital tohumlar filizleniyor’ projesini tanıttı

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, dün Ankara’da “Dijital Tohumlar Filizleniyor” projesini tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan yaptı. Ayhan, Demokratik Toplum Örgütleri’nin (DTÖ) önemini ve görevlerini anlatarak “Bizler bu yolda omuz omuza yürürken, önümüzdeki taşları temizleyen ve çalışmalarımıza el veren başta kardeş STK’ler olmak üzere, yerel yönetimlere, kamu görevlilerine; basın emekçilerine ve bağışçı gönül dostlarımıza teşekkürü borç biliriz. Toplum gönüllülüğünün yüce makamında inanç, siyaset, ırk ayrımı olmaz. Altında toplanılan çatı, kâmil insanlığın, hoşgörünün ve mutlak iyiliğin yegane amaç sayıldığı hakikat çatısıdır. Ve bu çatı altında bir araya gelmiş her gönül de yol arkadaşımızdır” dedi. Ayhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Sivil toplum kuruluşları, toplumun her bir bireyinin sivil iradesini özgürce, gönüllüce; paylaşma ve çoğalma arzusuyla yine toplumun bekası için kullandığı mecralardır. Gönüllülük prensibiyle yapılan çalışmaların tamamı, ortak sağduyunun hizmetine sunulur ve bu çalışmaların toplumda değişim, dönüşüm ve fark yaratması beklenir. Yardım alan ile yardım verenin eli birbirine değdiği andan itibaren bu ilişki artık karşılıklılık ilişkisine, yani dayanışmaya dönüşür. Alma, verme dengesi kurulur ve herkes birbirinden öğrenir, birbirinden beslenir. Bu öyle hassas bir dengedir ki; sevgisi biraz az, ilgisi bir doz düşük, samimiyeti bir nebze sönük olsa ayarı bozulur, kıymeti yok olur. Saygı ile, hoşgörü ile, aşk ile kurulan bağlar ise yıkılmaz denen duvarları yıkar, aşılmaz denen yolları aşar, açılmaz denen kapıları ardına kadar açar. İşte, o vakit güneş herkes için doğudan doğar, herkes için batıdan batar. Kimse kimseden daha erken doğmaz, daha geç ölmez. Bu idrak, alan ile verenin değil, bütünün kutsal çeşmesinden birlikte içenlerin ödülüdür. İyilikte buluşmak, “bir”likte buluşmaktır çünkü. Kendini iyiliğin yüksek ruhuna teslim etmişlerin gözü de, eli de, dili de, beli de birbirinin ardını kollar, birbirinin hayrını sorar.”

DEPREMZEDELERE DESTEK OLUNACAK

Ayhan’ın ardından kürsüye çıkan Başkan Yardımcısı Serra Menekay, Tohumluk Vakfı’nın genel bir tanıtımını yaptı. Vakfın çeşitli proje çalışmalarından bahsetti. Proje Koordinatörü Zeynep Varol Aksoy ise, projede kırsalda el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan aile işletmeleri, kadın kooperatifleri ve orta ölçekli tarım üreticilerinin hedef kitle olduğunu ifade etti. Projede, Hatay bölgesinde deprem nedeniyle dezavantajlı duruma gelen üreticilere destek olunmasının amaçlandığını söyledi. Aksoy, köy ve kent arasındaki fırsat eşitliğini hedefleyen projede, saklı kalmış, unutulmaya yüz tutmuş üretim tekniklerine sahip çıkılacağını da vurguladı. Projeyle birlikte kadınların güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmaya da destek olunması amaçlanıyor. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir